Поддръжка уеб сайт.

Поддръжка уеб сайт е етап от цялостно интернет представяне на даден бизнес. Етапът включва управление, развитие и популяризиране на изработен/съществуващ сайт, т.е. осигуряване на посещения от целевата аудитория на вече изработен уеб сайт. Цена на поддръжка на сайт зависи от много на брой индивидуални параметри.

Важно е да отбележим, че планиране развитието/популяризацията на уеб сайт е добре да се направи преди изработка уеб сайт, защото за изпълнение на заложени цели, понякога е нужно повече съдържание в сайта – повече текстове, снимки, видео и други елементи. Съответно, ако планирането на сайт се прави след като уеб сайтът е разработен, това може да доведе до нуждата от изработка на допълнителни секции/модули в сайта, преработка на цели секции или в най-лошия случай – до преработка на целия уеб сайт, което е изработка на нов сайт, защото най-често по-евтино е да се направи нов сайт, вместо да се преправя вече готов сайт на друга уеб агенция / фирма за сайтове.

В крайна сметка, най-важното е изпълнение на заложените цели – на достъпна цена. Това ние наричаме ефективен уеб сайт и съответно ефективна поддръжка на уеб сайт.

Какво включва поддръжката на вашия уеб сайт?

BASIC PRO
Наблюдение на сайта и следене за неговата правилна работа.
Оправяне на появили се грешки и проблеми.
Обновяване на сайта и плъгините до последните налични версии.
Периодично създаване на резервно копие на сайта.
Съвети за подобряване работата на сайта.
Съпорт по имейл или телефон на възникнали въпроси.
Качване, редакция и оптимизиране на съдържание в сайта – текст за страници, статии, снимки.
Поддържане на актуално резервно копие на сайта и базата данни.
Малки промени по външния вид и функционалност на сайта, свързани с подобряване на user experience-а.
Регистрация и следене на сайта в Webmaster Tools
– място, където се следи състоянието на сайта и се анализират определени ключови показатели за неговото представяне.
Особено е полезно що се отнася за грешки в сайта и неработещи линкове.
Отстраняване на неработещите линкове в сайта.
Поддържане на добра скорост на зареждане на сайта и неговите страници.
Реакция до 1 работен ден.
50лв 80лв

Забележка: Създаването и добавянето на по-сложни функционалности, изискващи значително количество работа и труд, както и ако ще се прави тотална преустройка на сайта – всичко това се обсъжда допълнително и се таксува отделно от цената за поддръжка.